Hydropolis | Ekologia jako czynnik innowacyjny w rozwoju turystyki w dorzeczu Odry | 11. z 50 Przepływów dla Odry

„Czy osobowość prawna rzeki może stać się innowacją, a ekologia, turystyka i edukacja mogą wesprzeć rzekę? Wystarczy zajrzeć do wrocławskiego Hydropolis, aby mieć szansę na przemyślenie, a nawet zrozumienie tego tematu. To tutaj można przekonać się, że woda to jedną z najbardziej fascynujących substancji na Ziemi. Wszystko od niej się zaczyna i się z nią łączy. Również ta rozmowa. O przenikających się, jak rzeka, różnych dziedzinach życia: technologii, przyrodzie, duchowości i zrównoważonym wypoczynku, będą rozmawiać: Patrycja Radek, brokerka innowacji, Dominik Dobrowolski, ekolog i Wiola Samborska, menadżerka turystyki.”

Zapraszamy na spotkanie z Hydropolis, Centrum wiedzy o wodzie przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Posłuchajmy o ekologii jako czynniku innowacyjnym w rozwoju turystyki w dorzeczu Odry.

Patrycja Radek to strateżka biznesowa, zajmuje się rozwojem innowacyjnych biznesów, przywództwem w zespołach badawczo-rozwojowych i rozwojem zespołów innowacyjnych. Działaczka na rzecz wspierania karier kobiet w STEM, obecności kobiet w debacie publicznej i przywództwa kobiet w rozwoju innowacji technologicznych. Na co dzień pracuje w Uniwersytecie SWPS w obszarze transferu wiedzy i technologii, członkini Rady Naukowej Hydropolis i koordynatorka Shesnnovation Academy Fundacji Perspektywy Women in Tech.

Wioletta Samborska jest dyrektorką CEE Hydropolis oraz CMO MPWiK we Wrocławiu. Absolwentka studiów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UE w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystka LLP -Erasmus na Universidade de Aveiro oraz studentka gender studies UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w finansach, samorządzie, turystyce, edukacji, kulturze i NGO. Czterokrotnie na liście „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce” (Wasza Turystyka), odznaczona tytułem „Dyrektor Marketingu 2018” (instytucje społeczne i organizacje). Współzałożycielka Fundacji na Rzecz Równości. Aktywistka działająca na rzecz praw kobiet i promująca przedsięwzięcia równościowe. Współinicjatorka Roku Kobiet w Turystyce oraz inicjatorka Akademii Liderek Turystyki.

Dominik Dobrowolski to wrocławski ekolog i podróżnik, nagrodzony tytułem Społecznika Roku w prestiżowym konkursie tygodnika Newsweek Polska. Od lat 80. działa w Polsce i Europie na rzecz ochrony środowiska wodnego. Organizator największych w Polsce akcji chroniących rzeki i Bałtyk przed zaśmieceniem: „Recykling Rejsów”, „Akcji Czysta Odra” i „Akcji Czysta Wisła”.