Inicjatywa Stwórzmy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry | Park narodowy dla Odry | 9. z 50 Przepływów dla Odry

W swoim Przepływie dla Odry, członkowie inicjatywy Stwórzmy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry opowiadają o konieczności powstania na Międzyodrzu nowego parku narodowego, pierwszego w Polsce po 22 latach. Zapraszamy na mądry, poruszający i piękny film!

Występują: Ewa Drewniak, Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski, Ryszard Matecki, Piotr Piznal, Piotr Rosiński, Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Michał Zygmunt. Czyta Marta Rosińska.

Międzyodrze to kraina o wyjątkowej bioróżnorodności, wtórnie dzika, podmokła, pełna torfowisk i splątanych kanałów. Obszar usiany zabytkami hydrotechniki. Nie bez powodu nazywany jest „europejską Amazonią”. Przed wojną zmeliorowany, przekształcony w pastwiska i pola uprawne, od ponad 80 lat, dzięki działaniu Odry, przywraca sobie pierwotny charakter. Grupa badaczy, naukowców, artystów, aktywistów i entuzjastów działa, by ten niezwykły obszar, który obecnie funkcjonuje jako park krajobrazowy, przekształcić w park narodowy. Dzięki temu ten wyizolowany teren zyskałby należne mu wsparcie, z wielką korzyścią dla całego regionu.