Siostry Rzeki dla Siostry Odry | 12. z 50 Przepływów dla Odry

„Bronimy dzikich i nieuregulowanych rzek Polski i Europy. Tworzymy kobiece kampanie społeczne, happeningi, akcje, protesty, warsztaty artystyczne.
Chcemy, aby każdy miał dostęp do czystej wody, dzikiej przyrody i pięknego krajobrazu. Dlatego bronimy ostatnich naturalnych rzek. Wspólnie z Fundacją Greenmind i Koalicją Ratujmy Rzeki działamy od 2018 roku. Robimy szum w obronie rzek, potoków, bagien, rozlewisk. Podczas happeningów śpiewamy, wołamy i wchodzimy do rzek, a woda niesie nasze głosy dalej i dalej…”

Siostry Rzeki, błękitny kolektyw aktywistek i artystek, założyła w roku 2018 artystka Cecylia Malik z pomocą Anny Grajewskiej i Agaty Bargiel. Kolektyw powstał jako kobiecy protest przeciwko budowie nowej zapory na Wiśle, w okolicach miejscowości Siarzewo.

Siostry Rzeki udzielają głosu rzekom. Każda nowa aktywistka wybiera swoją ukochaną rzekę, którą reprezentuje w kolektywie. Siostry Rzeki działają już od 5 lat, zmieniając trudny język ekspertów zajmujących się ochroną środowiska w język sztuki. Zorganizowały wiele pięknych protestów i happeningów.

W Przepływie dla Odry udział wzięły: Cecylia Malik, Anna Chmiel, Anna Górka, Sylwia Gawlik, Joanna Biela Gazda, Katarzyna Pilitowska i Grażyna Smalej.