Uznanie rzeki za Osobę Prawną (film)

Zapraszamy na wywiad z mecenas Karoliną Kuszlewicz na temat: polskie prawo a uznanie rzeki za osobę prawną.