Agnieszka Waszczeniuk | Natura Rzeki (film animowany) | 50. z 50 Przepływów dla Odry

Rzecz o podobieństwach między stanami psychiki kobiety, a stanami/cyklami życia rzeki. Film o relacji człowieka z naturą. O jej mądrej cykliczności, o instynktowności i dzikości, którą każdy z nas w sobie nosi. Jesteśmy częścią Czystej, Dzikiej Natury.

Agnieszka Waszczeniuk: reżyserka filmów animowanych, animatorka. Specjalizuje się w technice animacji podkamerowej sypanej mieloną kawą. Hobbystycznie zajmuje się wycinanką skalpelem, a pasja ta zajmuje coraz większy obszar jej twórczości.

Współtwórcy – dziękujemy!: Wojtek Żukowski, Szymon Kubas, Dom Krzyżańska, Robert Rient, Grzegorz Artur Przytulski, Clarissa Pinkola Estes

Karczmisko, rz. Czarna oraz Supraśl, rz. Supraśl