Manifest Plemienia Odry | 1. z 50 Przepływów dla Odry

Jesteśmy Plemieniem Odry, zawołała nas rzeka. Mówimy w jej imieniu, ponieważ ona wciąż jeszcze potrzebuje dodatkowego tłumacza na język ludzki, w ramach stworzonych przez człowieka kategorii. Szum wody, plusk ryb, klangor żurawi jest najwidoczniej niewystarczająco jasnym przekazem dla tych, którzy rzekę uznają za przedmiot. Posłuchaj, o czym chce powiedzieć Odra, jak chce przepływać, czego teraz jej potrzeba. Wzmacniamy jej słyszalną mowę naszym głosem.

Chcemy uznania Odry za osobę prawną!
Ochrona rzeki jest ochroną wody, a zatem jest ochroną człowieka.

98,9% polskich rzek nie spełnia kryteriów dobrego stanu wyznaczonych Ramową Dyrektywą Wodną. To znaczy, że prawie wszystkie rzeki w Polsce są zatrute i współczesne prawo zezwala na ich zatruwanie.
Uznajemy rzeki za żywe, dokładnie tak, jak uznajemy wodę za żywą i podtrzymującą życie.
Uznajemy rzekę Odrę za osobę i domagamy się uznania jej za osobę prawną, a tym samym objęcia ochroną jako tę, która żyje.
Chcemy zagwarantować jej prawo do naturalnego życia.
Chcemy, by rzeka mogła swobodnie płynąć.
Chcemy, by nie zatruwano jej i nie traktowano jak drogi.
Chcemy, aby chociaż jedna rzeka w Polsce była czysta.
Chcemy uznania Odry za osobę prawną!
Podejmując działania w imieniu rzeki Odry wypowiadamy się w imieniu natury jako podmiotu.

Człowiek, zwierzę i natura rozpoznane przez prawo jako podmiot to odpowiedź na trwający kryzys klimatyczny i masowe wymieranie gatunków.
Domagamy się objęcia rzeki Odry kompleksową ochroną poprzez nadanie jej osobowości prawnej, analogicznie do tysięcy korporacji i spółek w Polsce uznanych za osoby prawne.
Domagamy się objęcia ochroną rzeki Odry, ponieważ podczas katastrofy z 2022 roku wywołanej przez człowieka, zginęło 3 miliony trzysta tysięcy ryb, 65 milionów małży, 147 milionów ślimaków oraz miliony innych stworzeń, a sama rzeka stanęła na granicy przetrwania.
Ciała martwych istnień oszacowano na 1 tysiąc 650 ton.*
Uznawanie dziecka za żywą istotę, bez uznawania matki dziecka za żywą istotę przypomina uznawanie ryby, małży czy ślimaka za żywą istotę, bez uznawania rzeki za żywą istotę.
Rzeka jest żywa – natomiast zadaniem prawa jest ochrona życia.
Rzeka Odra zasługuje na wieloletnią regenerację.
Od 2017 roku i uznania rzeki Whanganui z Nowej Zelandii za osobę prawną, dostępne jest kompleksowe narzędzie ochrony rzeki – wystarczy rozpoznać w niej tą, którą jest: osobę.

Jesteśmy Plemieniem Odry.
Uznaliśmy rzekę Odrę za osobę.
Już kilkanaście tysięcy osób w Polsce domaga się uznania rzeki Odry za osobę prawną.
Dołącz do nas.
Zabierz głos w imieniu rzeki.
Ratując rzekę, ratujemy ziemię, wodę, człowieka – nas.
Chcesz uznania Odry za osobę prawną?
Dołącz do nas.

 

Wystąpili:
Dom Krzyżańska
Krzysztof Zdebik
Anna Gołębiowska
Karo Gawlik
Marta Mazgaj
Dobrosława Grzybkowska-Lewicka
Agata Julia
Agata Miros
Milena Mile Jabłońska Blanquart
Aga Tch
Magdalena Dzikowska
Ewa Bohini
Ewelina Seklecka
Marcin Iskra
Paulina Trisz
Joanna Kisielewska
Anna Czerska
Aleksandra Iri
Agata Dratwa-Kaczmarek
Alicja Witucka-Piskorska
Malwa Migdał
Hubert Szczepan Krzemiński
Magdalena Wasilewska
Anna Baran
Marcin Pafnucy
Agnieszka Wilczeniuk

Tekst Manifestu: Robert Rient, Marta Mazgaj
Montaż: Anna Gołębiowska

* Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, Łukasz Ławicki, Jacek Engel, Ewa Drewniak, Karol Ciężak, Dominik Marchowski: Quantifying a mass mortality event in freshwater wildlife within the Lower Odra River: Insights from a large European river, „Science of The Total Environment”, Volume 907, 2024, 167898, ISSN 0048-9697